Sesja ślubna w górach na jesieni. Sesja w Beskidach.

Janeta & Viktor, Równica, Beskidy, Ustroń. Październik 2020

📷 ⛰️ 🌞

Na za­chod­niej nie­ba stro­nie.
Błysz­czy łuna go­re­ją­ca:
W po­że­gnal­nej swej ko­ro­nie
Lśni mie­dzia­ny za­chód słoń­ca.

Chmu­ry w no­wych pły­ną sza­tach
Gwieź­dzie gwiazd na po­że­gna­nie;
Form ty­sią­cem lśnią w szkar­ła­tach,
Przez nie­bie­skie mknąc ot­chła­nie.

Od pro­mien­nej mie­dzi słoń­ca
Wszyst­kie bar­wy się pro­mie­nią:
Se­le­dy­nów smu­ga drżą­ca —
Z sza­fi­ra­mi — i z czer­wie­nią

I z fio­le­tem się za­pla­ta —
I w sre­brzy­ste mgły się wtu­la:
Scho­dzi — scho­dzi już ze świa­ta
Ru­bi­no­wa słoń­ca kula.

Antoni Lange