Sesja Ślubna w górach o zachodzie słońca

Natalia & Łukasz, Równica, Beskidy, Ustroń. Listopad 2019.

📷 ⛰️ 🌞

Za­chód słoń­ca… Sza­fi­ro­wa
Dru­ga nie­bios po­ło­wi­ca
Lśni prze­czy­sta. Gwiaz­da nowa
Bły­ska na niej… Wschód księ­ży­ca.

Bły­sła na niej twarz mię­sią­ca
W zło­tej peł­ni swej ru­mień­cach
I wi­ta­ła kulę słoń­ca,
Któ­re szło w ogni­stych wień­cach.

I błysz­cza­ły prze­ciw so­bie
Dwie ol­brzy­mie gwiaz­dy zie­mi:
Słoń­ce w po­że­gnal­nej do­bie,
Mie­siąc bla­ski lśniąc no­we­mi.

I błysz­cza­ły na błę­ki­tach
Pro­mie­ni­ste dwie pur­pu­ry:
Mie­siąc — w peł­ni no­wej świ­tach,
Słoń­ce — pły­nąc już za góry.

Antoni Lange